Boğa Burcu Zekası

Boğa Burcu Zekası

Duygularına hakimdir. Ama bu, onların akılsız olduğu anlamına da gelmez. Ancak Koç, Başak veya Kova burcunda doğanlar kadar zeki ve hazırcevap değildirler.

Belirli düşünceleri, planları, amaçları vardır. Bunları gerçekleştirebilmek için de başkalarından yararlanabilirler.

Başkalarının planları ve yaptıkları işlerle ilgilenirler. Hiç acele etmeden, sabırla bunların hepsini değerlendirip, çok zeki kimselerden daha çok başarılı olabilirler. Fazla zeki olanlarda yenilik merakı ve atılım isteği görüldüğü için onlardan hoşlanmazlar; güvenmezler, hatta onların tehlikeli olduğunu da düşünebilirler.

Tutucu oldukları için genellikle yeniliklere, atılımlara karşıdırlar. Ama güvenmedikleri halde parlak zekâlı kimselerden yararlanırlar ve bunu genellikle onlara fark ettirmeden yaparlar. Akıllarından yararlanarak sonuçlara giderler ve bu sayede istediklerini elde ederler. Başkalarına yardım etmeyi pek sevmezler. Ama, kendileri toplum yararına çalışabilirler. Bunu yaparken de yine gizli birtakım düşünceleri vardır.

Toplum içinde iyi bir yer sahibi olmak isterler ve kendi gayretiyle de bunu başarabilirler. Hayallerindeki gibi bir dünya kurmak için çalışırlar.

İlginizi çekebilir : Günlük Burç
Boğa Burcu Zekası